АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА БФ "КАРІТАС ОДЕСА УГКЦ"

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

СТАН І ПОТРЕБИ СЕКТОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСІ, ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ ТА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОМУ РАЙОНАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДЛЯ ПОТРЕБ ПРОЕКТУ «ТРИВАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДЙОМ ДЛЯ МИРУ» (БФ «КАРІТАС ОДЕСА УГКЦ»)

 • Мета дослідження – виявити потреби для розвитку малого та середнього бізнесу
 • Регіон дослідження: Одеська область (м. Одеса, Ізмаїл, Білгород-Днестровський)
 • Методи: 8 глибинних інтерв’ю з роботодавцями/підприємцями; 2 експертні інтерв’ю із співробітниками Центрів зайнятості, 9 інтерв’ю із держслужбовцями, 2 інтерв’ю із керівниками проектів, що здійснювались міжнародними організаціями, дослідження, 3 глибинних інтерв’ю із незалежними експертами (керівник консалтингової компанії, журналіст, викладач ВУЗ-економіст.

 Аналіз документів:

 • Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року (2011).
 • Стратегия экономического и социального развития: Одесса-2022 (принята 2013)
 • Економіко-інвестиційний паспорт Ізмаїльського району
 • Стратегія економічного та соціального розвитку Ізмаїльського району на період до 2021 року.
 • О  Программе  развития малого и среднего предпринимательства в г. Измаиле на 2015-2016 гг.
 • Програма  підтримки малого та середнього підприємництва в Ізмаїльському районі на 2016-2018 роки (2016).
 • Програма соціально-економічного та культурного розвитку Білгород-Дністровського району на 2017 (2016).
 • Програма зайнятості населення м. Білгород-Дністровсаький на період до 2017 року
 • Сайт Державної служби статистики України
 • Відкриті джерела (сайти www.hh.ua, www.rabota.ua, http://izmailcz.com.ua, http://index.minfin.com.ua, http://odessa.trud.com)

 Замовник дослідження: БФ «Карітас Одеса УГКЦ»

Виконавець: ГО «Європейський інститут соціальних комунікацій»

Рекомендації:

 • Підтримати проекти, що будуть скеровані на виробництво продукції з високою доданою вартістю (переробка молока, м’яса, пшениці, фруктів, пошив одягу, взуття і.п.)
 • Підтримати проекти, що створюють альтернативні види палива
 • Підтримати проекти, що будуть розвивати локальний туризм, єко-туризм
 • Підтримати просвітницько-освітні проекти, що спрямовані на підвищення сервісу як для самих користувачів послуг (напр., туристів), так і тих, хто ці послуги їм надає (власники, виконавці)
 • Підтримати проекти, що розвивають сферу послуг на селі і в малих містах
 • Підтримати проекти освітні та просвітницькі з виразною інтелектуальною ІТ-складовою

 РОЗ’ЯСНЕННЯ

Загальні положення

Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє у послабленні монополізму, у здоровій конкуренції, створює додаткові робочі місця, має високу мобільність, формує соціальний прошарок підприємців-власників.

Загалом малий та середній бізнес сприймається органами державної та місцевої влади як важливий рушій розвитку економіки у Одесі та Одеській області.  Частка надходжень від малого бізнесу до зведеного бюджету області становить близько 40 %, а до міського бюджету Одеси - понад 55 %.

За даними Головного регіонального управління економіки, 260 тисяч жителів області, або кожен третій працюючий, зайняті в сфері малого бізнесу. За рахунок дрібних підприємців, які самі себе забезпечують робочими місцями, рівень безробіття в нашому регіоні залишається одним з найнижчих в Україні.

До 2016 році спостерігалася позитивна тенденція реєстрації новоутворених суб’єктів підприємництва як в Одесі так і в області. Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців склала в 2016 році в місті Одеса 6 746 одиниць (+40,8% до 2015 року), юридичних осіб – 4 132 одиниці (+87,4% до 2015 року).

Однак у грудні 2016 року відбулось значне збільшення припинення господарської діяльності фізичними особами-підприємцями у 13,5 рази порівняно з листопадом 2016 року, тобто з обліку було знято3 595 одиниць фізичних осіб-підприємців. У Одеській області загалом з 27 грудня 2016 року по 20 січня 2017 було ліквідовано 9 632 фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Причиною було то, що з 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що вніс зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Відповідно до вказаних змін фізичні особи-підприємці, які не одержуватимуть доходів в 2017 році, зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок, мінімальний розмір якого з 1 січня 2017 року становить 704 грн. До 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які не отримували доходи в звітному місяці, мали право не сплачувати єдиний соціальний внесок. У зв’язку з цим, щоб у 2017 році не сплачувати несправедливий єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці, що не отримують доходів, змушені були припинити державну реєстрацію до 1 січня 2017 року.

 -         Це та тенденція, яку слід приймати до уваги під час реалізації проекту.

 

Органи державної влади в своїх програмах економічного декларують, що їхні зусилля будуть спрямовані на спрощення процедур дозвільної системи у сфері господарської діяльності та реформування системи надання адміністративних послуг, усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, розвитку механізмів фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва. Це має сприяти збільшенню кількості юридичних осіб, збільшенню кількості фізичних осіб-підприємців; збільшенню кількості малих підприємств; збільшенню кількості працюючих у сфері малого і середнього бізнесу.

-         В розмові з заступником голови Одеської обласної державної адміністрації з соцільно-економичних питань співрозмовник зазначив, зо зараз створюється стартегія соціально-економічного розвитку області і проект ТЕПМ міг би бути включений у цю стратегію. Це питання належить сторонам оговорити окремо.

СТРУКТУРА РИНКУ  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Місто Одеса

Сьогодні в Одесі на підприємствах малого і середнього бізнесу працює 68,1% від загальної кількості зайнятих в економіці міста (133,2 тис чоловік). Більше всього їх працює в торгівлі - 29,1 %; надають послуги за операціями з нерухомістю, оренді, інжинірингу та послуги підприємцям - 24,3 %; в транспортній галузі зайнято 9,2 %, у виробництві - 24,9 % (в промисловості зосереджено 11,3%, в будівництві - 8,7 %, сільським господарством займається 4,9 %).

Головними напрямками розвитку в Одесі владою міста зазначені 5Т: транспорт, торгівля, туризм, технології, траст (фінанси, банківська сфера, нерухомість). Крім цього існує багато проектів, пов'язаних з енергоефективністю. Також місто Одеса стимулює навчання персоналу, «відкритий уряд».

Пріоритетними напрямками розвитку малого та середнього бізнесу влади міста бачать розвиток напрямку трьох Т (туризм, торгівля, технології), тобто розвиток туристичного сервісу (street food, розвиток гарних туристичних маршрутів), освітні проекти, проекти із ІТ складовою. Із виробництва важливі проекти створення продуктів з високою доданою вартістю. 

Одеська область (Білгород-Дністровський та Ізмаїльский райони)

В сучасних умовах  саме з  малим і середнім підприємництвом пов’язується надія на швидкі і позитивні структурні зміни в економіці, створення умов для розширення та впровадження ринкових реформ. Усі одностайно згідні із тим, що ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до  бюджетів всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в значній мірі залежить від діяльності суб’єктів підприємництва. Разом із тим вумовах розвитку приватних форм власності поширення набув процес приховування заробітної плати та «тіньової» зайнятості, що спричиняє певні перепони до зростання доходів працюючого населення та захисту прав громадян на працю.

З метою проведення діагностування підприємницького середовища в проаналізованих документах, що стосуються розвитку Ізмаїльського району застосовано метод – SWOT аналізу, який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку, сектора малого та середнього підприємництва в області, а також основні шанси та загрози його розвитку. Цій аналіз може бути застосований і для Білгород-Дністровського району.

Таблиця 1. SWOT аналіз (Сильні та слабкі сторони) 

Сильні сторони

Позитивні фактори сьогодення

Слабкі сторони

Негативні фактори сьогодення

До найбільш сильних внутрішніх сторін підприємництва відносяться:

1.     Підвищення якості праці та мотивації персоналу;

2.     Спрощена система управління, швидке прийняття рішення;

3.     Перерозподіл інвестицій з довгострокових проектів зі строком окупності 5-15 років у малий бізнес з більш швидкими темпами окупності;

4.     Наявність значних резервів трудових ресурсів;

5.     Забезпечення суб’єктами підприємництва загальних надходжень податків і зборів до Зведеного та місцевих бюджетів;

6.     Висока мобільність та адаптованість населення.

Слабкими сторонами малого і середнього підприємництва є:

1.     Зменшення споживчого кредитування та кредитів на розвиток малого бізнесу;

2.     Збільшення позичкового відсотку;

3.     Зменшення обігових коштів;

4.     Складність росту та переходу з малого в середній та великий бізнес;

5.     Скорочення персоналу;

6.     Відсутність можливості чіткої побудови стратегії малого підприємства на довгострокову перспективу.

 Таблиця 2. SWOT аналіз (Можливості та Загрози)  

Можливості

Позитивні можливості,

які очікуємо в майбутньому

Загрози

Негативні тенденції, які очікуємо в майбутньому

1.     Поява на ринку праці більшої кількості кваліфікованих кадрів;

2.     Можлива державна підтримка;

3.     Зниження цін постачальників;

4.     Пожвавлене залучення інновацій (наприклад, подорожчання енергії може призвести до залучення енергозберігаючих систем та обладнання);

5.     Вдосконалення процедур видачі дозволів на започаткування та провадження підприємницької діяльності (покращення роботи ЦНАПів);

6.     Формування системи фінансової допомоги суб’єктам підприємництва ( відшкодування за рахунок коштів районного бюджету відсотків за отримані кредити).

1.     Зниження платоспроможного попиту;

2.     Більш жорстка конкуренція;

3.     Перевищення пропозиції над попитом;

4.     Недосконала система державного нагляду за підприємницькою діяльністю;

5.     Складність процедур сертифікації і стандартизації товарів і послуг;

6.     Недостатній обсяг доступних для підприємців фінансово-кредитних ресурсів;

7.     Низький рівень соціального захисту найманих працівників;

8.     Значна частка тінізації економіки в частині    ( позабанківського грошового обігу, недосконалої приватизації державного майна, правової незахищеності суб’єктів підприємницької діяльності).

Отже, можна виділити основні фактори, які на думку фахівців перешкоджають подальшому розвитку малого та середнього підприємництва. Це:

 • недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва;
 • складна система видачі документів дозвільного характеру;
 • недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур;
 • не достатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва;
 • слабкість матеріальної, технічної, фінансової, кадрової складових підприємницької діяльності;
 • ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови кредитування;
 • брак кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого і середнього підприємництва,
 • низький інноваційний потенціал  малого і середнього підприємництва;
 • недостатність на підприємствах підготовлених фахівців, які мали проводити роботи від передінвестиційної підготовки проекту (маркетингові дослідження, фінансовий аналіз), розробки бізнес-плану до його подальшого супроводження. 

-         Ці напрацювання варто взяти до уваги, оскільки вони будуть суттєво впливати на ефективність реалізації проекту. Частина з них може бути вирішена у навчальному процесі (підвищення кваліфікації) інші (інфраструктурні питання, нормативно-правове регулювання та ін.) лежить за межами проекту але створює для нього ризики.

На думку фахівців, приростати підприємництво в обох районах регіонах має за рахунок сільського господарства, переробної промисловості (створення продуктів із високою доданою вартістю): сільхоз-продукція, альтернативні вили палива . Тут корисним може бути стимулювання створення промислових та переробних кооперативів. Важливою ланкою є розвиток сфер дрібних побутових послуг на селі.

Як невід’ємний сектор ринкової економіки, малий бізнес має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат. Тому проекти в Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах крім спільних рис мають і певну специфіку. Так для Ізмаїльського району це був би «зелений туризм», екологічне сільське господарство (в тому і на експорт), вирощування риби.

Одним з головних пріоритетів у розвитку промисловості визначено конкурентоспроможність міської продукції, посилення інноваційної спрямованості розвитку, враховуючи вихідні ресурсні і географічні дані та виробничі традиції. 

На цієї підставі перспективними напрямками розвитку промисловості визначаються :

 • виробництво харчових продуктів;
 • легка промисловість;
 • виробництво будівельних матеріалів;
 • створення нових, у тому числі спільних виробництв;
 • виробництво продукції туристично-рекреаційного призначення.

Пріоритетним напрямком розвитку Білгород-Дністровського району слід визнати туризм. Цьому сприяє особливе географічне положення, сприятливі природно-кліматичні умови, багате історичне минуле, наявність пам’ятників архітектури та культурно-оздоровчих установ, що створюють можливість для розвитку в місті та курортній зоні (смт. Затока та смт. Сергіївка високорентабельної туристично-рекреаційної галузі). Таким чином тут могли би розвиватися додаткові сервіси, пов’язані із обслуговуванням (неординарні екскурсійні програми, перукарні, виїзні кухні, організація свят). В свою чергу розвиток туризму має стимулювати такі галузі економіки як транспорт,
торгівля, громадське харчування, будівництво, виробництво сувенірної продукції.

Завдання туристичної галузі місцева влада Білгород-Дністровського району бачить у: 

 • створенні банку даних туристичних активів міста;
 • проведенні маркетингових досліджень інвестиційного потенціалу туристичної галузі міста;
 • організації проведення конкурсів інвестиційних туристичних проектів та програм, налагодження зв'язків з потенційними інвесторами та організаціями різних рівнів;
 • розробки спільних інвестиційних проектів з містами, з якими укладено угоди про співробітництво.

 Проте туристична інфраструктура майже не налагоджена.  В самому місті Б-Дністровський існує лише 9 готелів, здатних прийняти 300 осіб. На узбережжі в області існує багато пропозицій для туристів (санаторії, пансіонати, приватні апартаменти). Але сервіс в них переважно дуже низький та не сприяє залученню туристів здатних залишати у районі більше грошей. В регіоні не розвинена інфраструктура для розвитку перспективних тематичних напрямків туризму. розвиненість інфраструктури обслуговування туристів слабка. Великою проблемою є непідготовленість кваліфікаційних кадрів щодо обслуговування об’єктів розміщення та харчування (готелі, ресторани, кафе). Це те, на що співрозмовники вказували особливо. На їхню думку варто підтримувати також проекти, скеровані на просвітницькі послуги. Це такі послуги, які мають підвищити не лише рівень обслуговування туристів, але і тих, хто надає їм послуги (наприклад, юридичні послуги для власників готелів, навчання для поварів і т.п.).

Відчувається також  недостатня кількість об’єму номерного фонду готельного комплексу, що включає в собі готелі першого, середнього та економічного класу. Дає знати про себе відсутність об’єктів індустрії відпочинку та розваг (розважальні
комплекси, тематичні парки та ін.). Існуючі можливості є напрацюваннями одеського а не місцевого бізнесу.

Серед можливостей розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні співрозмовники назвали також створення продуктів з високою доданою вартістю (альтернативні джерела енергії, переробка с/г продукції тощо).

Стосовно розвитку малого бізнесу Програма соціально-економічного розвитку району передбачає:

 • сприяння доступу суб’єктів підприємницької діяльності міста до фінансових ресурсів з обласного та державного бюджетів, а також інших джерел;
 • удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • виготовлення інформаційних матеріалів з метою надання методичної допомоги суб’єктам господарювання;
 • створення електронного документообігу з метою спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень;
 • взаємодію з адміністративними органами з метою скорочення пакету необхідних документів для отримання адміністративних послуг;
 • проведення семінарів для підприємців міста Білгорода-Дністровського з метою роз’яснення змін у діючому законодавстві;
 • організацію ярмарок, сезонної торгівлі на території міста Білгорода-Дністровського з метою підтримки місцевого товаровиробника, стимулювання попиту покупців та розширення ринків збуту.  

 Тут можуть розвиватися додаткові сервіси, пов’язані із обслуговуванням (неординарні екскурсійні програми, перукарні, виїзні кухні, організація свят).

Особливу увагу співрозмовники приділили низькому рівню сервісу в цих районах. На їхню думку варто підтримувати також проекти, скеровані на просвітницькі послуги. Це такі послуги, які мають підвищити не лише рівень обслуговування туристів, але і тих, хто надає їм послуги (наприклад, юридичні послуги для власників готелів, навчання для поварів і т.п.).

Однією з головних проблем, що гамує розвиток малого підприємництва, фахівці назвали дуже низький рівень підприємницької культури, невміння використовувати державні можливості для розвитку сільського господарства, незнання податкового законодавства, неурегульовані питання з найму персоналу. Ці та інші проблеми мають вирішувати навчальні курси для підприємців.

 СТАН РИНКУ ПРАЦІ

Стан зайнятості населення

Протягом 2017 року на обліку в Одеському міському центрі зайнятості перебували  2036  безробітних осіб. Станом на 15.05.2017 перебувають на обліку 1134 безробітних особи, з них 77,4% отримують допомогу по  безробіттю.  67% становлять жінки, 36% – особи у віці до 35 років.  85% складають службовці.

В січні – травні 2017 року 940 роботодавців міста Одеси заявили 2753 вакансії для укомплектування державною службою зайнятості. Середній розмір оплати праці на заявлених вакансіях складає 4090 грн.  Станом на 15.05.2017 в банку вакансій міського центру зайнятості налічується 1068 актуальних вакансій.

В цьому році спеціалісти Одеського міського центру зайнятості посприяли працевлаштуванню 642 особам, 3 особи отримали одноразово виплату ДБ для започаткування власної справи.

Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб були організовані громадські роботи  та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 51 безробітна особа.

В Одесі найбільш затребувані фахівці галузі Торгівля / Продажи. За статистикою сайту http://odessa.trud.com, кількість вакансій у цій галузі становить 15.6% від загальної кількості пропозицій в Одесі. 

 

Мал. 1 – 10 популярних галузей за кількістю вакансій в Одесі За даними сайту  http://odessa.trud.com

 Аналізуючи дані Одеського міського центру зайнятості можна зазначити, що найбільший розрив між чисельністю безробітних та кількістю вакансій є серед державних службовців різного рівня (див. Додаток 1). Серед будівничих спеціальностей великої різниці між вакансіями та безробітними не має окрім попиту на електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, який є  дуже високий (Додаток 2).

Серед робочих спеціальностей є великий попит на водіїв та слюсарів ремонтників.

Зважаючи на особливості регіони, великою мірою орієнтованого на прийняття туристів, є великий запит на професії із сфери послуг, де кількість вакансій значно перевищує кількість зареєстрованих безробітних. До таких спеціальностей відносяться професії манікюрника, перукаря, кухаря, офіціянта. Одночасно зникає потреба в операторах котловні та листоношах.  Велика потреба в працівниках, які були б зайняті у сфері торгівлі – на травень 2017 в Одеському міському центрі зайнятості існувало аж 216 вакансій на цю посаду.

Слід зазначити, що багато з цих вакансій носять сезонний характер (зважаючи на туристичний сезон в Одесі та області). Згідно з дослідженнями Міжнародного кадрового порталу hh.ua, проведеного навесні 2017, 39% українців вважає сезону працю гарною нагодою трохи заробти. Це також добра оказія для тих, що не мають постійної праці. 

 

 Мал. 2 - Позитивні сторони сезонної роботи За даними сайту https://hh.ua

 

 При цьому половина респондентів впевнена, що така праця закладає низько кваліфіковану працю (49%), та створює ризики попасти до нечесних працедавців (39%). Це підтверджується також одеськими даними. Так, наприклад, пропонована заробітна платня на більш популярні вакансії переважно не перевищує 4000 грн (продавець продовольчих товарів – 3200, водій автотранспортних засобів – 4000). Виключення становлять кухари, яким пропонують заробітну платню 5200 грн.

 Мал. 3 - Негативні сторони сезонної роботи За даними сайту https://hh.ua

 

Протягом 2017 року на обліку в Білгород-Дністровському міськрайонному центрі зайнятості перебували  1228 безробітних осіб.

Станом на 20.05.17перебувають на обліку 608 безробітних осіб, з них 500  отримують допомогу по безробіттю.  425 становлять жінки, 168– особи у віці до 35 років, 262 складають службовці.

В січні – травні 2017 року 179 роботодавців міста Білгород-Дністровський заявили 900 вакансії . Середній розмір оплати праці на заявлених вакансіях складає 3417 грн.

Станом на 15.05.2017 в банку вакансій міського центру зайнятості налічується 186 актуальних вакансій.

В цьому році спеціалісти Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості посприяли працевлаштуванню 581_ особам.

В Ізмаїльскому міськрайонному центрі зайнятості (станом на 15.05.2017) існує близько 70 вакансій.

Головна тенденція на ринку праці сьогодні: число тих що шукає працю перевищує число тих, хто її пропонує. Загалом сьогодні росте потреба в регіоні на працівників у сфері сільського господарства, у наданні послуг мобільного харчування, надання індивідуальних послуг (особливо в сільській місцевості), у сфері виробництва (наприклад хлібо-булочних виробів), послуги з громадського харчування; в містах – роздрібна торгівля через інтернет.

Мінімальні оклади, що їх пропонують роботодавці – 3200 грн.

 

Навчання та перекваліфікація

В 2017 році 252 безробітних особи проходили професійне навчання за направленням міської служби зайнятості. За січень-квітень 2017 року послугами Одеського міського центру зайнятості скористалось 38 осіб, які приймали участь в АТО.  7 були працевлаштовані, 2 особи отримали ДБ одноразово для започаткування власної справи,  6 осіб пройшли навчання.

За січень-травень 2017 року послугами Одеського міського центру зайнятості скористалось 84 вимушено переміщених осіб, 18 осіб були працевлаштовані, 9 осіб проходили професійне навчання, 6 осіб після отримання нової професії працевлаштувались.

За цей рік на обліку перебувало  38 осіб, учасників бойових дій, 10 осіб з них працевлаштувались,  7 осіб проходили навчання, 3 після закінчення навчання працевлаштувались за новою професією.

В січні-квітні 2017 року надано 8 тис. профорієнтаційних послуг, якими охоплено 4,5 тис. осіб, в т. ч. 1,7 тис. безробітних.

Протягом січня-квітня 2017 року було проведено 36 ярмарок вакансій, учасниками яких стали 183 роботодавця  м. Одеси, які надали 4904 вакансії. Ярмарки відвідали 1167 осіб, що шукають роботу, з них 527 осіб запрошені до співбесіди для подальшого працевлаштування.

Для громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції проведено 5 міні-ярмарок вакансій (аукціон претендентів), в яких взяли участь 15 роботодавців, які надали 90 вакансій та відвідали 31 особа, з яких 19 осіб були запрошені для наступної співбесіди.

В звітному періоді Одеським міським центром зайнятості були організовані та проведені такі розширені ярмарки вакансій:

6 січня 2017 року було проведено розширений  ярмарок вакансій «До дня студента», який відвідали представники 21 підприємства, організації, установи міста, які надали 700 вакансії. 220 шукачів роботи мали змогу ознайомитися з цими вакансіями. Запрошено на співбесіду 93 особи. 

16 лютого 2017 року було проведено розширений ярмарок вакансій «Економіка, аудит, менеджмент», який відвідали представники 18 підприємств, організацій, установ міста, які надали 1284 вакансії. 160 шукачів роботи мали змогу ознайомитися з цими вакансіями. Запрошено на співбесіду 68 осіб.

В приміщені Одеського міського центру зайнятості систематично проводяться семінари для роботодавців за різними темами, на яких співробітники центру зайнятості проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про зайнятість та інформують про всі можливі послуги служби зайнятості (див. Додаток 7).

Протягом січня-березня 2017 року Одеським міським центром зайнятості було проведено 54 семінари, на яких були присутні 280 представників роботодавців. На всіх семінарах приділено особливу увагу проблемам по роботі з інвалідами.

В Білгород-Дністровському (див Додаток 6)  в 2017 році 372  безробітних особи проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. За січень-квітень 2017 року послугами Б-Дністровського центру зайнятості скористалось 29 осіб, які приймали участь в АТО, переселенці 9. З них працевлаштовано 5.

За цей рік на обліку перебувало  29 осіб, учасників бойових дій,  3 особи з них працевлаштувались,  1 особа проходили навчання та після закінчення навчання працевлаштувалась за новою професією.

В січні-квітні 2017 року надано 5329 профорієнтаційних послуг, якими охоплено 2330 осіб, в т. ч. 1126 безробітних. 

Протягом січня-квітня 2017 року було проведено 1 ярмарок вакансій, учасниками яких стали 4 роботодавця  м. Одеси, які надали 60 вакансії. Ярмарки відвідали 42 особи, що шукають роботу, з них 35осіб запрошені до співбесіди для подальшого працевлаштування.

Інші проекти

Останні два роки крім міського центру зайнятості професійним перенавчанням займалося кілька організацій. Їх цільовою аудиторією переважно були ВПЛ та, пізніше, ветерани АТО.

Так стараннями Міжнародної організації міграції при підтримці руху «Віра, Надія, Любов» протягом двох років на короткотермінових курсах було організовано перенавчання 645 осіб (дві третини з них – жінки), фінансову підтримку на свої проекти отримало 270 людей.

Своє навчання організовували єврейська організація «Хесед» (була одна група скерована для євреїв-ВПО) та Програма розвитку ООН (остання в Одеській області від дати початку конфлікту на Сході України перенавчила на короткотермінових курсах (очних та заочних) 196 чоловік (з них 75% жінки). Обидві програми закриті. 

Інший формат (2 місяця навчання) було запропоновано в рамах проекту «Новий відлік» (МБФ «Відродження» та Impact Hub Odessa). В рамках курсу навчання пройшло близько 150 осіб, з них 31 отримали гранти на ведення власної справи. 

 

Мал. 4 – Статистичні дані проекту Новий Відлік 2.0

 ПРООН пропонувало гранти на розвиток підприємницької діяльності до 200 тис. грн. Обов’язковою умовою було обов’язкова реєстрація ФОП/ТОВ та офіційні угоди з найманим персоналом. Ті самі умови були у проекті «Новий відлік» (де грошові гранти були від 30 до 100 тис. грн. ). МОМ пропонує курси по перенавчанню, по самозайнятості - гранти без відкриття ФОП до 25 тис грн та з обов'язковим відкриттям  ФОП/ТОВ до 50 тис грн. Проект реалізується 2 роки.

Переважно у всіх проектах конкурс заяв це три заяви на місце. 

ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ

За даними Головного управління статистики в Одеській області середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій м Одеси в І кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зменшилася на 0,8% і склала 244 тис. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника за І квартал 2017 року склала 6 тисяч 36 гривень, що в 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3 тис. 200 грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року її розмір збільшився на 1 тис. 487 грн. (32,7%). 

 

Мал. 5 – Порівняння середньої заробітної платні в Одеській області стосовно тих же показників по Україні За даними сайту http://index.minfin.com.ua

 Найвищий рівень оплати праці в м. Одесі спостерігався у працівників професійної, наукової і технічної діяльності, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, фінансової і страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в 1,4-1,7 рази .Значно нижчою залишається заробітна плата у сфері тимчасового розміщення та організації харчування, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, оптової та роздрібної торгівлі, будівництва. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах склало 77,7-80,7%

 

 

Мал. 6 – Середня заробітна плата по одеському регіону За даними сайту http://index.minfin.com.ua

Найбільшу заробітну платню на ринку пропонують на таких посадах: головний бухгалтер (10341), директор підприємства (7430), викладач вищого навчального закладу (8832,60), торгівельний представник (8000). Далі у рейтингу заробітної платні йдуть посада директора підприємства (7430, 40), Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами (6566,67) та адміністратор залу (6000). Проте тут кількість тих, що шукає працю перевищує пропозиції цих посад на ринку праці. Між 5 та 6 тис. грн пропонують малярам, кондитерам, продавцям-консультантам та операторам у банку. Натомість контролер-касир, продавець, охоронниць, секретарка та економіст можуть знайти працю за зарплатню у межах 4-5 тисяч грн. Менш 4000 але більше 3400 пропонують швачки, юристові, покоївці, інженеру, вчителю загальноосвітнього навчального закладу, логісту, спеціалісту державної служби. На рівні мінімальної заробітної платні оцінюється праця молодшої медичної сестри, буфетниці, офіціанта, сестри-господині, обліковця, техніка, аудитора (див Додатки 1-5).  

Найбільш високооплачуваною галуззю в Одесі є Будівництво. Середня заробітна плата в галузі становить 11250 грн.

 

Мал. 7Рейтинг галузей за рівнем заробітної плати в Одесі За даними сайту  http://odessa.trud.com 

 Показник середньої заробітної платні по Одеській області на 3,3% нижче за середньостатистичний показник по м. Одеса. Тут середня заробітна плата становить 5842 грн. 

Додатки

Додаток 1.  Держслужбовці - Професії, за якими безробітних зареєстровано найбільше (за даними Одеського міського центру зайнятості, травень 2017) 

Назва професії

Чисельність безробітних громадян, осіб

Довідково:

 

кількість вакансій, од.

середній розмір з/п, грн.

 
 

головний державний податковий інспектор

10

0

0

 

Помічник судді

8

0

0

 

інспектор митний

4

0

0

 

Інспектор (органи внутрішніх справ)

4

0

0

 

Оперуповноважений

4

0

0

 

Секретар судового засідання

3

0

0

 

Пожежний-рятувальник

1

1

3400

 

Молодший інспектор (поліція)

1

0

0

 

 

Додаток 2.  Будівництво - Професії, за якими безробітних зареєстровано найбільше (за даними Одеського міського центру зайнятості, травень 2017) 

Назва професії

Чисельність безробітних громадян, осіб

Довідково:

 

кількість вакансій, од.

середній розмір з/п, грн.

 
 

стропальник

1

0

0

 

слюсар-інструментальник

1

2

3805

 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

1

36

4053,58

 

монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

1

1

5356

 
           

 

 

Додаток 3.  Робітники - Професії, за якими безробітних зареєстровано найбільше (за даними Одеського міського центру зайнятості, травень 2017) 

Назва професії

Чисельність безробітних громадян, осіб

Довідково:

 

кількість вакансій, од.

середній розмір з/п, грн.

 
 

водій автотранспортних засобів

7

41

4307,24

 

комірник

5

5

3040

 

укладальник-пакувальник

3

0

0

 

оператор комп'ютерного набору

3

0

0

 

секретар

3

4

4054,50

 

слюсар-ремонтник

2

14

4702,43

 

кондитер

2

7

5257,14

 

кур'єр

2

0

0

 

матрос

2

0

0

 

тальман

2

0

0

 

Обліковець

2

1

3200

 

фотограф (фотороботи)

1

0

0

 

кравець

1

1

4800

 

цукерник

1

0

0

 

пекар

1

7

3345,71

 

Каштелян

1

0

0

 

кухонний робітник

1

6

4100,83

 

прибиральник службових приміщень

1

45

3256,76

 

контролер енергонагляду

1

19

3433,05

 

робітник з благоустрою

1

1

3200

 

двірник

1

12

3248,50

 

підсобний робітник

1

21

3878

 

приймальник товарів

1

1

4000

 

токар

1

6

4467,50

 

складальник

1

0

0

 

картонажник

1

0

0

 
         

 

Додаток 4.  Послуги - Професії, за якими безробітних зареєстровано найбільше (за даними Одеського міського центру зайнятості, травень 2017) 

Назва професії

Чисельність безробітних громадян, осіб

Довідково:

 

кількість вакансій, од.

середній розмір з/п, грн.

 
 

офіціант

6

9

3200

 

перукар (перукар - модельєр)

6

13

4092,31

 

кухар

5

13

3224,08

 

секретар керівника (організації, підприємства, установи)

5

4

4175

 

Манікюрник

3

15

4066,67

 

оператор заправних станцій

2

0

0

 

покоївка

2

2

3850

 

контролер водопровідного господарства

2

0

0

 

оператор котельні

14

2

3225

 

Листоноша (поштар)

1

0

0

 

Портьє

1

0

0

 

бармен

1

1

3200

 

буфетник

1

1

3200

 

помічник вихователя

1

3

3306,67

 

секретар-друкарка

1

2

3200

 

секретар-стенографістка

1

0

0

 

Офісний службовець (бухгалтерія)

1

0

0

 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

1

0

0

 

сестра-господиня

1

1

3200

 

машиніст із прання та ремонту спецодягу

1

0

0

 

  

 

Додаток 5. Професії , по яким найбільше вакансій (за даними Одеського міського центру зайнятості, травень 2017) 

 

Назва професії

Чисельність безробітних громадян, осіб

Довідково:

 

кількість вакансій, од.

середній розмір з/п, грн.

 
 

Продавець продовольчих товарів

68

216

3200

 

кухар

55

33

5200

 

Водій автотранспортних засобів

53

22

4000

 

бухгалтер

38

27

3500

 

Сестра медична

32

19

3200

 

економіст

10

2

3500