Запитання-відповідь

ЩО ЗАЗНАЧАТИ У ГРАФІ «ПІДСТАВА» ТРУДОВОЇ КНИЖКИ — ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЧИ НАКАЗ? ЧІЄЮ ПЕЧАТКОЮ ЗАВІРЯТИ ЦІ ЗАПИСИ?

Запитання: З 1 січня 2015 року скасовано обов’язок фізичних осіб - підприємців реєструвати трудові договори з найманими працівниками у службі зайнятості. Що відтепер зазначати у графі «Підстава» трудової книжки — трудовий договір чи наказ? Чією печаткою завіряти ці записи?

Відповідь: Поперше, нагадаємо, як це повинно було робити до 1 січня 2015 року. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р.№ 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю», та «Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою» було визначено, що в графі 2 трудової книжки зазначалися відомості про номер запису реєстрації та зняття реєстрації трудового договору, а запис фізичної особи в трудовій книжці працівника про прийняття та звільнення його з роботи посадова особа центру зайнятості підтверджувала особистим підписом і засвідчувала їх печаткою.

Відповідно до п. 2.21-1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58),  фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо) вносили записи до трудових книжок працівників про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до укладених з працівниками письмових трудових договорів, що реєструвався в установленому порядку в державній службі зайнятості. Під час прийняття на роботу вносився запис: "Прийнятий на роботу (далі зазначалася професійна характеристика робіт) за трудовим договором (зазнали дату та номер договору), зареєстрованим у державній службі зайнятості (зазначалася повна назва центру зайнятості)", при цьому у графі 4 зазначалося, на підставі чого внесено запис (дата і номер реєстрації трудового договору державною службою зайнятості: "трудовий договір (номер), зареєстрований (дата)"), а при звільненні - запис: "Звільнений з роботи (далі зазначалася підстава звільнення з посиланням на відповідні статті КЗпП України)", при цьому у графі 4 зазначалася дата зняття трудового договору з реєстрації державною службою зайнятості: "трудовий договір (номер) знято з реєстрації (дата)".

Внесені фізичною особою до трудових книжок записи підтверджувалися підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, незалежно від місця реєстрації трудового договору, і засвідчувалися його печаткою.

30 жовтня 2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 р. № 1206-VII, яким було скасовано обов’язкову наявність печатки у суб’єкта господарювання, а відповідні зміни внесено до багатьох Законів України. В Господарському кодексі України з’явилось вказівка про те, що суб’єкт господарювання (а це в тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці) можуть мати печатки та що для їх виготовлення не потребується ніяких документів дозвільного характеру (ч. 1, 2 статті 581 Господарського кодексу України).  

А з 1 січня 2015 року скасовано обов’язок фізичних осіб - підприємців реєструвати трудові договори з найманими працівниками у службі зайнятості.  Але цей порядок продовжує діяти відносно трудових договорів, укладених та зареєстрованих у службі зайнятості до 1 січня 2015 р.

Тепер відповімо Що ж відтепер зазначати у графі «Підстава» трудової книжки — трудовий договір чи наказ та чією печаткою завіряють ці записи?

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відтак, оскільки працівник не може бути допущений до роботи, зокрема, без оформлення локального акта фізичної особи-підприємця в графі 4 трудової книжки («підстава для внесення записів: документ, його дата і номер») зазначаються реквізити цього наказу (розпорядження).

Позицію з цього приводу Міністерство соціальної політики висловило у листі від 30.03.2015 р. № 191/06/187-15. Але, одночасно, слід зазначити, що листи Мiнiстерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають iнформацiйний, рекомендацiйний та необов’язковий характер.

 На питання відповідав старший інспектор Головного Управління Державної служби України з питань праці в Одеській області Ігор Борисович Сорокін