ПІДПРИЄМЦЯМ БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНІ ПЕЧАТКИ

 

Традиційна рубрика «Запитання-відповідь».  На питання відповідає старший інспектор Головного Управління Державної служби України з питань праці в Одеській області Ігор Борисович Сорокін 

ПІДПРИЄМЦЯМ БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНІ ПЕЧАТКИ 

Запитання: До законодавчих актів унесено зміни, які скасовують обов’язковість використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. Зміни набули чинності 19 липня 2017 року. Роз’ясніть, будь ласка, що змінилося. 

Відповідь: Згідно положенням п. 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Записи про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення завіряються печаткою.

До 1 січня 2015 р. відносно фізичних осіб-підприємців діяв дещо інший порядок внесення та завірення записів до трудових книжок найманих працівників.

Відповідно до п. 2.21-1 Інструкції № 58 фізичні особі - суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичні особи, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг вносили записи до трудових книжок працівників про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до укладених з працівниками письмових трудових договорів, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості. Унесені фізичною особою до трудових книжок записи підтверджувалися підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, незалежно від місця реєстрації трудового договору, і засвідчувалися його печаткою.

30 жовтня 2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 р. № 1206-VII, яким було скасовано обов’язкову наявність печатки у суб’єкта господарювання, а відповідні зміни внесено до багатьох законів України. В Господарському кодексі України з’явилася вказівка про те, що суб’єкт господарювання (а це в тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці) можуть мати печатки та що для їх виготовлення не потребується ніяких документів дозвільного характеру (ч. 1, 2 статті 581 Господарського кодексу України).  

А з 1 січня 2015 року скасовано обов’язок фізичних осіб-підприємців реєструвати трудові договори з найманими працівниками у службі зайнятості.

Тобто, фізична особа – підприємець записи в трудовій книжці найманого працівника засвідчувала печаткою при її наявності.

Останним часом до законодавчих актів внесено зміни, які скасовують обов’язковість використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. Зміни набувають чинності 19 липня 2017 року.

Використання печатки в господарської діяльності – виключне право, а не обов’язок суб’єкту господарювання. Такою нормою доповнено текст статті 581 Господарського кодексу України.

Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається до державного органу. Для засвідчення копії документа достатньо підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання або особистого підпису фізичної особи-підприємця.

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом. Така вимога тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 166-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Закон України від 23.03.2017 р.№ 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» оприлюднено в газеті «Голос України» № 71 за 19 квітня та набирає чинності через три місяці з цієї дати, тобто з 19 липня 2017 р.

За час до набрання чинності цим законом Уряд має привести свої нормативно-правові акти та забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Законом № 1982.

Найбільш вірогідно, що один з перших нормативних актів, який потребує змін у світі означених новацій, це — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Можливо незабаром для засвідчення запису про звільнення в трудовій книжці буде достатньо підпису відповідальної особи.

 

 Роз'яснення давав старший інспектор Головного Управління Державної служби України з питань праці в Одеській області Ігор Борисович Сорокін