ЗВІТУЄМО ДО 1 ЛЮТОГО ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ «КВОТНИХ» КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

 

Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджено наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271 (далі — Порядок № 271). 

Пунктом 2.1 Порядку № 271 визначено, що середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (далі — Інструкція № 286), у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників. 

Оскільки відповідно до Інструкції № 286 середньооблікова кількість штатних працівників визначається на основі такого показника, як облікова кількість штатних працівників, то при розрахунку показників для заповнення форми «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік», наведеної у Додатку до Порядку № 271 (далі — Форма № 271), маємо керуватися також положеннями Інструкції № 286, яка визначає порядок обчислення і цього показника. 

Ситуація:  як визначати квоту: сумарно по організації чи по кожній філії окремо 

Пунктом 1.3 Порядку № 271 інформування служби зайнятості про виконання квоти визначено наказом Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» від 16.05.2013 № 271 визначено, що термін «Роботодавці» вживається у значенні «підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб». 

Стаття 80 Цивільного кодексу України визначає, що юридична особа — це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. В Україні організація визнається юридичною особою виключно після проведення її державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру. Якщо філії є структурними підрозділами організації та не мають статусу юридичної особи, середньооблікова чисельність (відповідно квота для працевлаштування) у такому випадку повинна розраховуватися, виходячи із загальної чисельності працівників організації, включаючи філії, головний офіс та інші структурні підрозділи (за наявності). 

Ситуація:  чи потрібно подавати звіт про виконання квоти для працевлаштування, якщо на день подачі звіту у 2018 році чисельність штатних працівників — менше 20 осіб, натомість середньооблікова кількість штатних працівників за попередній (2017) рік — 68 осіб 

Так, потрібно. Дотримувати квоти мають усі роботодавці з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. Квота базується на середньообліковій чисельності штатних працівників за попередній календарний рік ( ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI; далі — Закон про зайнятість). 

За допомогою звіту роботодавець інформує службу зайнятості про те, чи дотримав він квоти у звітному році. Це передбачено частиною 3 статті 14 Закону про зайнятість. 

Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271 (далі — Порядок). 

У рядку 01 звітної форми «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» роботодавець вказує середньооблікову чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (тобто, у звіті за 2017 рік зазначають чисельність штатних працівників за 2016 рік). Підприємству із середньообліковою чисельністю штатних працівників за попередній календарний рік понад 20 осіб необхідно інформувати службу зайнятості згідно з Порядком, навіть якщо чисельність штатних працівників на день подачі звітності менше 20 осіб. 

Ситуація:  чи подавати у 2018 році звіт про виконання квоти, якщо штатна чисельність працівників за 2016 рік становила 13 осіб, проте станом на 01.01.2018 — 22 особи 

Ні, не потрібно.

Квота для працевлаштування громадян із додатковими гарантіями зайнятості становить 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб зобов’язанні виконувати квоту. Про виконання квоти роботодавці щороку інформують службу зайнятості ( ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI). 

Для роботодавців базою для розрахунку квоти на 2017 рік була середньооблікова чисельності штатних працівників за 2016 рік. Якщо вона була менше за 20 осіб, роботодавець не зобов’язаний працевлаштовувати громадян із додатковими гарантіями зайнятості.

Отже, підприємству, де середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016 рік становила 13 осіб, не потрібно в 2018 році інформувати службу зайнятості про виконання квоти, навіть якщо на день звітування працює понад 20 працівників. 

Ситуація:  чи подавати у 2017 році звіт про виконання квоти для працевлаштування підприємству, що розпочало роботу в травні 2016 року, якщо у серпні кількість штатних працівників сягнула 100 осіб 

Ні, такому роботодавцю звітувати не потрібно.

Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Інформація) подають підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. 

Водночас згідно з Порядком надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271, Інформацію за 2016 рік роботодавці подають так: 

- у рядку 01 зазначають середньооблікову чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (наприклад, при звітуванні за 2017 рік вказують чисельність штатних працівників за 2016 рік; п. 3.1 Порядку № 271); 

- у рядку 02 наводять середньооблікову чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону № 5067 та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році (тобто у 2017 році, тому що саме 2017 рік є звітним; п. 3.2 Порядку № 271). 

Якщо підприємство створено лише 2017 році, неможливо розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній 2016 рік для заповнення графи 01 Інформації. Для заповнення графи 02 Інформації необхідно розрахувати 5% від середньооблікової чисельності штатних працівників за 2016 рік, що також неможливо. Отже, роботодавець не має подавати до служби зайнятості Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2017 рік. 

Крок 1. Визначаємо середньооблікову кількість штатних працівників за 2016 рік 

У рядку 01 форми № 271 вказуємо середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній (той, що передує звітному, 2017 року) календарний рік, тобто, за 2016 рік. 

УВАГА:  напевне, цей показник Ви вже маєте — адже мали розраховувати його під час складання статистичної звітності з праці. Якщо з якихось причин середньооблікова кількість штатних працівників за 2016 рік Вам невідома, розрахувати її можна за алгоритмом і прикладами, наведеними далі.

Середньооблікова кількість штатних працівників (за місяць, квартал, рік тощо) розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників ( п. 3.2 Інструкції № 286).

Поняття облікової кількості штатних працівників, перелік категорій працівників, що включаються до облікової кількості штатних працівників, а також категорії працівників, що виключаються з облікової кількості штатних працівників при визначенні середньооблікової кількості штатних працівників, визначено у розділі 2 Інструкції № 286. 

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік визначається у такому порядку: 

1. Визначаємо облікову кількість штатних працівників за кожний календарний день функціонування організації по кожному місяцю окремо (визначається відповідно до п. 2.1-2.6.7 Інструкції № 286). 

Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, як правило, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день. 

В облікову кількість штатних працівників включаємо всіх працівників, які працювали на умовах трудового договору (у т. ч. строковиків, сезонників, тимчасових працівників), а також були відсутні на роботі з будь-яких причин (хвороба, виконання державних або громадських обов’язків; підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, перепідготовка чи стажування в іншій організації або за кордоном; відпустка, у т. ч. для догляду за дитиною; вихідний день згідно з графіком роботи організації; день відпочинку за роботу у вихідні та святкові і неробочі дні; перебування під слідством до рішення суду тощо).

До облікової кількості включають штатних працівників, які: 

- фактично з’явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою;

- прийняті на роботу з випробувальним терміном;

- прийняті на роботу з режимом роботи на умовах неповного робочого дня або тижня, або яким установлено з ініціативи роботодавця неповний робочий день або тиждень;

- перебувають у службових відрядженнях, у т. ч. закордонних;

- працюють на дому (надомників включають за кожний календарний день як цілі одиниці);

- прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників (через хворобу, відпустку тощо);

- направлені для виконання робіт вахтовим методом. 

УВАГА:  в облікову кількість працівники, яким установлено неповний робочий день та/або тиждень, враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при прийнятті на роботу.

До працівників, прийнятих та яким встановлено неповний робочий день (тиждень), не належать категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема: 

- працівники, молодші 18 років;

- працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці;

- жінки, яким надані додаткові перерви у роботі для годування дитини;

- інші категорії працівників. 

Не включаємо до облікової кількості штатних працівників: 

- зовнішніх сумісників;

- осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами (наприклад, договорами підряду);

- практикантів, які проходять виробничу практику. 

УВАГА:  працівник, який отримує в одній організації дві, півтори «ставки», тобто оформлений за сумісництвом в тій самій організації, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї «ставки», в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа. 

Приклад: 

В організації ТОВ «Усе буде добре» станом на 01.10.2015 працювало 234 працівники, з них:

- 211 працівників — за основним місцем роботи (у т. ч. три працівники у режимі неповного робочого дня);

- 11 працівників — за «внутрішнім» сумісництвом;

- 12 працівників — за «зовнішнім» сумісництвом. 

В облікову кількість штатних працівників нашої умовної організації станом на 01.10.2016 включаємо 211 працівників.

Інакше кажучи, облікова кількість штатних працівників в організації дорівнює кількості трудових книжок працівників, які зберігаються у кадровій службі організації на певну дату. 

УВАГА:  облікова кількість працівників у вихідний, святковий, неробочий день дорівнює обліковій кількості працівників в останній день роботи, що передував вихідному, святковому, неробочому дню. 

2. Обчислюємо середньооблікову кількість штатних працівників по кожному місяцю окремо шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день місяця (включаючи вихідні, святкові і неробочі дні) і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця (відповідно до п. 3.2.1, 3.2.2 Інструкції № 286). 

При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 Інструкції № 286, окрім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором організації, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку ( пп. 2.5.8–2.5.9 Інструкції № 286). Облік цих категорій працівників ведеться окремо. 

Приклад: 

В організації ТОВ «Усе буде добре» облікова кількість працівників у жовтні 2016 року становила (без урахування жінок, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством): 

01 — 211

12 — 214

23 — 214

02 — 210

13 — 214

24 — 214

03 — 210

14 — 214

25 — 214

04 — 212

15 — 215

26 — 214

05 — 212

16 — 215

27 — 214

06 — 212

17 — 215

28 — 214

07 — 212

18 — 215

29 — 214

08 — 213

19 — 215

30 — 214

09 — 213

20 — 215

31 — 214

10 — 213

21 — 215

 

11 — 214

22 — 215

 

Усього — 6620 працівників.

Ураховуючи, що у жовтні 31 календарний день, обраховуємо середньооблікову кількість штатних працівників за місяць:

6620 ÷ 31 ≈ 213,5484 (працівників). 

Отриманий результат заокруглюємо за правилом парної цифри і визначаємо, що середньооблікова кількість штатних працівників за жовтень 2015 року становить 214 працівників. 

3. Обчислюємо середньооблікову кількість штатних працівників за 2015 рік шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи організації у звітному році та ділення одержаної суми на 12 (відповідно до п. 3.2.5, 3.2.6 Інструкції № 286). 

Приклад: 

В організації ТОВ «Усе буде добре» середньооблікова кількість штатних працівників за місяцями у 2016 році становила: 

01 — 201

07 — 207

02 — 207

08 — 206

03 — 203

09 — 208

04 — 203

10 — 214

05 — 205

11 — 214

06 — 207

12 — 212

Усього — 2487 працівників.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2016 рік становить:

2487 ÷ 12 = 207,25 (працівників).

Отриманий результат заокруглюємо за правилом парної цифри і визначаємо, що середньооблікова кількість штатних працівників за 2016 рік становить 207 працівників. 

Крок 2. Визначаємо середньооблікову кількість працівників квотних категорій за 2017 рік 

Крок 3. Визначаємо кількісний показник квоти 

Крок 4. Визначаємо кількість осіб, яких заплановано працевлаштувати у рахунок квоти у 2018 році 

Крок 5. Подаємо Форму № 271 до служби зайнятості 

 

За матеріалами журналу «Кадровик-01»