Рубрика «Запитання-відповідь» Графік відпусток не складався: порушення чи ні?

 

 

Питання: Як бути, якщо на підприємстві не складається графік відпусток? Чи є це порушенням, за яке підприємство можуть оштрафувати?

 

Відповідь: Так, на деяких підприємствах графіки відпусток не складаються і це є порушенням чинного законодавства з праці. Оскільки складання графіку відпусток передбачено ст. 10 Закону про відпустки, яка регулює таку сферу трудових відносин, як порядок надання відпусток.  

Як зазначало Мінсоцполітики у листі від 29.07.2015 р. №191/10/136-15, враховуючи, що Закон про відпустки поширюється на всіх громадян України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, жодних виключень немає, норма закону щодо складання графіка відпусток має бути дотримана і у випадку, коли на підприємстві працює зовсім небагато працівників, наприклад, три особи. 

Що ж буде, якщо графік відпусток на підприємстві не складався?

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством (ст. 28 Закону про відпустки). А оскільки Закон про відпустки є частиною законодавства з праці (або, як його часто називають, трудового законодавства), то  на сьогодні  за таке порушення до роботодавців (як фізичних, так і юридичних осіб) застосовується фінансова санкція, встановлена ст. 265 КЗпП, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Не забуті й винні посадові особи, а також роботодавці - підприємці. Вони несуть, як правило, адміністративну відповідальність. Так, в ст. 41 КУпАП встановлено відповідальність за «інші порушення вимог законодавства про працю», під які, на думку Мінсоцполітики, підпадає відсутність графіка відпусток. Таким чином, за нескладання графіку відпусток передбачено адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Зверніть увагу на те, що фінансова санкція і адміністративні штрафи накладаються на винного роботодавця та/або його посадових осіб незалежно один від одного (тобто, це два різні види покарання за одне й те саме порушення). 

Зазначені штрафи накладаються на пiдставi Акта про виявлення пiд час перевiрки роботодавця ознак порушення законодавства про працю, протоколу про адміністративні порушення, складеного посадовою особою Держпрацi або її територiального органу.