СЕЗОННИЙ ЧИ ТИМЧАСОВИЙ ПРАЦІВНИК? ЯК ПРАВИЛЬНО ПРИЙНЯТИ НА РОБОТУ

Про сезонних і тимчасових працівників зазначено у ст. 7 Кодексу законів про працю України. Зокрема про те, що особливості правового регулювання праці таких працівників установлюються законодавством. З питань оформлення трудових відносин і оплати праці таких кадрів слід керуватися загальними нормами КЗпП, інших законів України і, навіть, нормативними актами радянського періоду, які згідно з постановою ВРУ від 12.09.91 р. № 1545-ХII продовжують діяти в частині, що не суперечить законодавству України.

Праця неповнолітніх

Згідно зі ст. 187 КЗпП, неповнолітніми є особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, установленими законодавством України.