Додаткові матеріали

Журнал "Кадровик" № 10 від 2013

Інструкція  № 286 Порядок обчислення середньооблікової чисельності штатних працівників

Критерії масового вивільнення

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.08.2013 року №471 "Про затвердження форми заяви про включення до Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців"

Перелік квотних категорій

Поняття суб'єкта малого підприємництва

ПОРЯДОК  надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Порядок заповнення та подання звіту № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”

ПОРЯДОК компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ПОРЯДОК подання форми звітності № 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні"

ПОРЯДОК подання форми звітності № 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці"

Постанова КМУ від 5 червня 2013 р. N 400 "Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців"

Бланки документів

Шановні роботодавці!

З 12.07.2013 року звіт 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" став ОБОВ'ЯЗКОВИМ!

 

Бланк «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню»

Бланк звіту   3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)"

Бланк трудового договору між фізичною особою-підприємцем та  найманим працівником

Форма № 1-ПА (річна) "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" 

Форма № 4-ПН «Інформація  про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці»

Неформальне професійне навчання

Закон України «Про зайнятість населення» запровадив новий механізм, спрямований на забезпечення соціального захисту та конкурентоспроможності населення України на ринку праці, - підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Неформальне професійне навчання – це набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

У всьому світі визнання результатів неформального професійного навчання є головним інструментом підвищення гнучкості ринку праці та конкурентноздатності працівників. Цей інструмент дозволяє людині швидко пристосовуватись до змін на ринку праці, оволодівати актуальними професіями та відповідати вимогам роботодавця.

Підтвердження результатів неформального навчання передбачає врахування всіх вимог роботодавців до компетентності працівників відповідних робітничими професій. Це досягається шляхом розроблення професійних стандартів, зокрема критеріїв оцінювання професійної компетентності, у визначенні яких провідну роль відіграють роботодавці, їх галузеві організації та об’єднання.

Як показує досвід європейських країн, визнання результатів неформального професійного навчання має позитивний соціальний ефект як для працівників, які підвищують свій статус, так і для підприємств, виробництва, економічного розвитку країни.  

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють питання підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями   

Перелік   професій (підтвердження  результатів неформального  професійного  навчання)  

Ознайомитись з переліком та інформацією про місцезнаходження, контакти, доступність транспорту тощо, суб’єктів, які здійснюють підтвердження  результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями можна ТУТ  

З механізмом підтвердження результатів неформального навчання за професією «кухар», у тому числі й з анкетами самооцінювання, можна ТУТ  

З графіком роботи комісії з підтвердження кваліфікації за професією «кухар» у ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ» у лютому 2019 року, розрахунком вартості витрат на оцінювання результатів неформального професійного навчання та розрахунком вартості проживання   можна ТУТ

За консультацією звертатися за телефоном: 2-00-04; 2-10-07; 2-07-18  

В Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості можна підтвердити результати професійного навчання за професією кухар.

Резюме - як засіб пошуку роботи

Гарне резюме - один з найефективніших засобів пошуку роботи.

Правильно, грамотно, акуратно складене резюме створює про Вас максимально сприятливе враження і привертає увагу роботодавця.

Намагайтеся не застосовувати ті види оформлення, які привертають увагу, але створюють проблеми при скануванні і передачі факсу:

  • Химерна графіка
  • Штрихування і затінення тексту (виділіть необхідні заголовки, використовуючи жирний шрифт)
  • Декоративні шрифти і шрифти зі спеціальними символами (використовуйте широко розповсюджені Times New Roman або Arial розміром від 10 до 14)
  • Курсив і підкреслення
  • Вертикальні і горизонтальні лінії (їх можна використовувати, але вкрай ощадливо)

Для того, щоб відповісти на питання, які можуть зацікавити роботодавця, скористайтеся шаблоном резюме   

Скористуйтеся рекомендаціями, наданими у статтях "33 ЛАЙФХАКА ДЛЯ РЕЗЮМЕ" та

"Приклад складання резюме. Як гарантовано потрапити на співбесіду"

 

Інформація, також корисна для написання резюме: 

15 правил оформлення резюме 

8 способів підвищити ефективність резюме 

Чи потрібно робити своє резюме простіше?

 

Оформлення резюме (відеоурок) 

 

ВАУЧЕР – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ пропонує усім бажаючим громадянам України (з числа працюючих) старше 45 років, які не досягли пенсійного віку і мають страховий стаж не менше 15 років, отримати ВАУЧЕР,  який дає право на перепідготовку,  спеціалізацію, підвищення кваліфікації, а також здобуття освіти на базі  наявного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Згідно з Постановою КМ  № 342 від 13.08.2014, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про зайнятість населення”  визначається механізм видачі Київським та Севастопольським міськими, районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років (далі - особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Дія цього Порядку не поширюється на:

  • осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

Навчання здійснюють:

професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

Напрями навчання:

Професії (спеціальності),актуальні у сферах інформаційних технологій, будівництва і міського господарства, транспортної інфраструктури, агропромислового комплексу і харчової промисловості.

Необхідні документи для отримання ваучера:

  • Заява;
  • Паспорт, трудова книжка, документ про освіту, ідентифікаційний код.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 № 79-А «Про результати акредитації та атестації» затверджені рішення, що викладені в протоколі засідання Акредитаційної комісії від 16.06.2016 № 121.

Одним з цих рішень є п.2.:

За поданням регіональних експертних рад з питань ліцензування та атестації навчальних закладів визнати атестованими професійно-технічні навчальні заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років.

Звертаємо увагу, що вказане рішення надає можливість Державному навчальному закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (65076, м. Одеса, вул. І. Рабіна, 18а) здійснювати навчання за професіями, для навчання за якими може бути виданий ваучер:

- електрогазозварник,

- кухар, 

- робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків.

 

Звертайтеся до Ізмаїльського міскрайонного центру зайнятості за адресою: пр. Суворова, 32

понеділок - четвер з 8:00 до 17:00, 

п'ятниця з 8:00 до 15:45

 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2015

м. Київ

N 661

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2015 р. за N 817/27262

Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 3 грудня 2015 року N 1169
,
від 13 травня 2017 року N 782

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, що додається.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В. С.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

Р. П. Качур

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Міністр
освіти і науки України

С. М. Квіт

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

25 червня 2015 року N 661

(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України

від 03 грудня 2015 року N 1169)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

09 липня 2015 р. за N 817/27262

ПЕРЕЛІК
професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

Найменування професії, спеціальності

Код професії, спеціальності*

бджоляр

6123

взуттьовик з ремонту взуття

7442

водій навантажувача

8334

водій тролейбуса

8323

електрогазозварник

7212

зварник

7219

кондитер

7412

кухар

5122

машиніст автогрейдера

8332

машиніст дорожньо-будівельних машин

8339

монтажник гіпсокартонних конструкцій

7129

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

плодоовочівник

6111

покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7129

робітник фермерського господарства

6131

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

столяр будівельний

7124

тракторист

8331

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

верстатник деревообробних верстатів

7423

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

машиніст бульдозера (будівельні роботи)

8332

машиніст екскаватора

8111

машиніст крана автомобільного

8332

монтажник систем утеплення будівель

7129

охоронник

5169

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7233

слюсар-сантехнік

7136

швачка

7436

автомобільний транспорт

274

агрономія

201

архітектура та містобудування

191

будівництво та цивільна інженерія

192

ветеринарна медицина

211

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

геодезія та землеустрій

193

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

захист і карантин рослин

202

інженерія програмного забезпечення

121

комп'ютерна інженерія

123

медична психологія

225

медсестринство

223

менеджмент**

073

професійна освіта (за спеціалізаціями)

015

психологія

053

системний аналіз

124

соціальне забезпечення

232

соціальна робота

231

харчові технології

181

фізична терапія, ерготерапія

227

кібербезпека

125

____________
Код професії згідно з
 Національним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

Код спеціальності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".

** Для отримання кваліфікації "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків).

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

(Перелік у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 03.12.2015 р. N 1169
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 13.05.2017 р. N 782)

 

 

 

 Перелік навчальних закладів Одеської обл.

 

Перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти за переліком спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці 

 

Можливість отримання ваучера передбачена ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 р. № 5067-VI. Відповідна процедура визначена прийнятою 20.03.2013 Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці".