ВАУЧЕР – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ пропонує усім бажаючим громадянам України (з числа працюючих) старше 45 років, які не досягли пенсійного віку і мають страховий стаж не менше 15 років, отримати ВАУЧЕР,  який дає право на перепідготовку,  спеціалізацію, підвищення кваліфікації, а також здобуття освіти на базі  наявного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Згідно з Постановою КМ  № 342 від 13.08.2014, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про зайнятість населення”  визначається механізм видачі Київським та Севастопольським міськими, районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років (далі - особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Дія цього Порядку не поширюється на:

  • осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

Навчання здійснюють:

професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

Напрями навчання:

Професії (спеціальності),актуальні у сферах інформаційних технологій, будівництва і міського господарства, транспортної інфраструктури, агропромислового комплексу і харчової промисловості.

Необхідні документи для отримання ваучера:

  • Заява;
  • Паспорт, трудова книжка, документ про освіту, ідентифікаційний код.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 № 79-А «Про результати акредитації та атестації» затверджені рішення, що викладені в протоколі засідання Акредитаційної комісії від 16.06.2016 № 121.

Одним з цих рішень є п.2.:

За поданням регіональних експертних рад з питань ліцензування та атестації навчальних закладів визнати атестованими професійно-технічні навчальні заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років.

Звертаємо увагу, що вказане рішення надає можливість Державному навчальному закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (65076, м. Одеса, вул. І. Рабіна, 18а) здійснювати навчання за професіями, для навчання за якими може бути виданий ваучер:

- електрогазозварник,

- кухар, 

- робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків.

 

Звертайтеся до Ізмаїльського міскрайонного центру зайнятості за адресою: пр. Суворова, 32

понеділок - четвер з 8:00 до 17:00, 

п'ятниця з 8:00 до 15:45

 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2015

м. Київ

N 661

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2015 р. за N 817/27262

Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 3 грудня 2015 року N 1169
,
від 13 травня 2017 року N 782

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, що додається.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В. С.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

Р. П. Качур

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Міністр
освіти і науки України

С. М. Квіт

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

25 червня 2015 року N 661

(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України

від 03 грудня 2015 року N 1169)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

09 липня 2015 р. за N 817/27262

ПЕРЕЛІК
професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

Найменування професії, спеціальності

Код професії, спеціальності*

бджоляр

6123

взуттьовик з ремонту взуття

7442

водій навантажувача

8334

водій тролейбуса

8323

електрогазозварник

7212

зварник

7219

кондитер

7412

кухар

5122

машиніст автогрейдера

8332

машиніст дорожньо-будівельних машин

8339

монтажник гіпсокартонних конструкцій

7129

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

плодоовочівник

6111

покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7129

робітник фермерського господарства

6131

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

столяр будівельний

7124

тракторист

8331

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

верстатник деревообробних верстатів

7423

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

машиніст бульдозера (будівельні роботи)

8332

машиніст екскаватора

8111

машиніст крана автомобільного

8332

монтажник систем утеплення будівель

7129

охоронник

5169

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7233

слюсар-сантехнік

7136

швачка

7436

автомобільний транспорт

274

агрономія

201

архітектура та містобудування

191

будівництво та цивільна інженерія

192

ветеринарна медицина

211

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

геодезія та землеустрій

193

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

захист і карантин рослин

202

інженерія програмного забезпечення

121

комп'ютерна інженерія

123

медична психологія

225

медсестринство

223

менеджмент**

073

професійна освіта (за спеціалізаціями)

015

психологія

053

системний аналіз

124

соціальне забезпечення

232

соціальна робота

231

харчові технології

181

фізична терапія, ерготерапія

227

кібербезпека

125

____________
Код професії згідно з
 Національним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

Код спеціальності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".

** Для отримання кваліфікації "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків).

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

(Перелік у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 03.12.2015 р. N 1169
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 13.05.2017 р. N 782)

 

 

 

 Перелік навчальних закладів Одеської обл.

 

Перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти за переліком спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці 

 

Можливість отримання ваучера передбачена ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 р. № 5067-VI. Відповідна процедура визначена прийнятою 20.03.2013 Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці".